Wstecz

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

Strima Sp. z o.o. dokłada najwyższej staranności, by utrzymać wysoką jakość i aktualność informacji prezentowanych na stronach internetowych, nośnikach cyfrowych i w wydawnictwach drukowanych. Jednakże Strima Sp. z o.o. ani jej podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy ani za szkody, straty i wydatki poniesione w związku z wykorzystaniem przedstawionych tutaj informacji oraz informacji prezentowanych w miejscach, do których kierują nasze materiały drukowane lub linki internetowe.


Wstecz | Do góry