Wstecz

Sposb dostawy

Klienci z Polski

Zamwiony towar o wartoci netto przekraczajcej 500z dostarczamy na nasz koszt w dowolne miejsce Polski. Prosimy o kontakt, aby pozna szczegy.

Zamwione i dostpne w magazynie produkty zostan wysane w nastpnym dniu roboczym. W przypadku wyczerpania zapasw zamwionego produktu, towar dostpny wylemy natychmiast, a pozostay po uzupenieniu magazynu. Moecie te Pastwo zastrzec realizacj zamwienia w caoci, w momencie, gdy wszystkie zamwione towary bd gotowe do wysyki.

Dostawy maych przesyek [do 31,5kg] na terenie Polski realizujemy za porednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, w zalenoci od parametrw przesyki. Koszt dostarczenia takich przesyek w dowolne miejsce Polski, wraz z ubezpieczeniem i kosztami pobrania, wynosi:

  • poczt 12 z + VAT,
  • firm kuriersk 12 z + VAT.

Koszt dostarczenia towaru wraz z ubezpieczeniem, bez pobrania [tylko w przypadku wczeniejszego uzyskania patnoci przelewem] wynosi za porednictwem firmy kurierskiej 12 z + VAT. Powysze ceny s zryczatowane i niezalene od wagi [poczta do 20kg, kurier do 31,5kg]. Koszty dostarczenia towaru s wpisywane na faktur jako odrbna pozycja, w zwizku z czym warto brutto faktury jest rwna wartoci pobrania.
Zamwiony towar o wartoci netto przekraczajcej 500 z dostarczamy bezpatnie w dowolne miejsce Polski. Prosimy o kontakt, aby pozna szczegy.

Nasza oferta jest ex-works Swadzim/Pozna. Jeeli powierzycie nam Pastwo zorganizowanie transportu przesyek przekraczajcych 31,5kg oraz przesyek eksportowych, zostaniecie powiadomieni o jego kosztach kadorazowo przed wysyk. Jeli ich nie zaakceptujecie, uzyskacie moliwo rezygnacji z zamwienia. Wybr sposobu dostawy zaley od wartoci i wymiarw zamwionego towaru. Zawsze jednak wybieramy optymalnie dla Klienta. Istnieje rwnie moliwo osobistego odbioru towaru.

Odpowiedni, dogodn dla Pastwa opcj wybieraj Pastwo w formularzu zamwienia:

Podczas finalizacji zakupw dostpne bd opcje sposobu zapaty.

Klienci z Unii Europejskiej

Zamwione i dostpne w magazynie produkty zostan wysane w nastpnym dniu roboczym. W przypadku wyczerpania zapasw zamwionego produktu, towar dostpny wylemy natychmiast, a pozostay po uzupenieniu magazynu. Moecie te Pastwo zastrzec relizacj zamwienia w caoci, w momencie, gdy wszystkie zamwione towary bd gotowe do wysyki.

Od momentu przystpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, czyli od 1. maja 2004, obowizujce wsplne przepisy uatwiy nam dostaw do krajw UE.

Firmy

Do relizacji zamwie Klientw z krajw UE: Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, otwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Sowacji, Sowenii, Szwecji, Wgier, Wielkiej Brytanii i Woch potrzebujemy jedynie potwierdzony numer VAT firmy Klienta. Wwczas, wystawimy faktur VAT z zerow stawk podatku. Nie jest ju konieczne przeprowadzanie mudnych odpraw celnych, wystarczy faktura sprzeday.

Nabywcy prywatni

Nabywcom prywatnym zamwione towary wysyamy na podany adres (w tym przypadku produkty s opodatkowane wg stawki VAT obowizujcej w Polsce, 23%).

Nasza oferta jest ex-works, Swadzim/Pozna Polska. Finalizujc zamwienie, Klient wybiera sposb zapaty i dostawy.

Podczas finalizacji zakupw dostpne bd opcje sposobu zapaty.

Jeeli powierzycie nam Pastwo zorganizowanie transportu, zostaniecie powiadomieni o jego kosztach kadorazowo przed wysyk. Jeli ich nie zaakceptujecie, uzyskacie moliwo rezygnacji z zamwienia. Wybr sposobu dostawy zaley od wartoci i wymiarw zamwionego towaru. Zawsze jednak wybieramy optymalnie dla Klienta.

Nie pobieramy adnych dodatkowych opat, Klient paci tylko za towar i jego dostarczenie. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjcia przesyki, zamwione towary wrc do Strima Sp. z o.o., a Klient zostanie obciony kosztami przygotowania i wysania przesyki.

Klienci spoza Unii Europejskiej:

Zamwione i dostpne w magazynie produkty zostan wysane po dokonaniu odprawy celnej eksportowej. W przypadku wyczerpania zapasw zamwionego produktu, towar dostpny wylemy natychmiast, a pozostay po uzupenieniu magazynu. Moecie te Pastwo zastrzec realizacj zamwienia w caoci, w momencie, gdy wszystkie zamwione towary bd gotowe do wysyki. Zamwiony towar podlega, odpowiedniemu dla Pastwa kraju, prawu celnemu i podatkowemu. Ze wzgldu na koszty formalnoci eksportowych, zamwienia zagraniczne (spoza Unii Europejskiej) s realizowane wycznie na poziomie przekraczajcym 500 EUR (do momentu zorganizowania dystrybucji w Pastwa kraju).

Nasza oferta jest ex-works Swadzim/Pozna Polska. Finalizujc zamwienie, Klient wybiera sposb zapaty i dostawy.

Podczas finalizacji zakupw dostpne bd opcje sposobu zapaty.

Jeeli powierzycie nam Pastwo zorganizowanie transportu, zostaniecie powiadomieni o jego kosztach kadorazowo przed wysyk. Jeli ich nie zaakceptujecie, uzyskacie moliwo rezygnacji z zamwienia. Wybr sposobu dostawy zaley od wartoci i wymiarw zamwionego towaru. Zawsze jednak wybieramy optymalnie dla Klienta.

Nie pobieramy adnych dodatkowych opat, Klient paci tylko za towar i jego dostarczenie. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjcia przesyki, zamwione towary wrc do nas, a Klient zostanie obciony kosztami przygotowania i wysania przesyki.


Wstecz | Do gry